Menu
Grou: (0566) 62 15 41 Emmen: (0591) 31 57 65
Bartlehiem

Bartlehiem krijgt ander aangezicht door verdwijnen van het bos

Bartlehiem heeft een totaal nieuw aangezicht, want het bos is verdwenen. Populieren die in 1986 geplant zijn voor houtproductie, zijn deze maand door Snoek Hoveniers gerooid. De klus nam een week in beslag. De anderhalve hectare bos is nu volgroeid en Staatsbosbeheer heeft als eigenaar besloten dat de bomen weg kunnen.

Door het hele bos te kappen krijgen andere bomen meer kans zoals de es, zwarte els en de berk. De stobben van de populieren blijven staan, maar struiken zoals de wilde lijsterbes en meidoorn krijgen nu wel meer ruimte. Als langer gewacht wordt met kappen bestaat het risico op houtrot en kunnen bij harde wind gevaarlijke situaties ontstaan.

Recreatieve bestemming

De bestemming van het bosje in Bartlehiem blijft voorsalnog ongewijzigd en zal, als de natuurlijke verjonging van zaad en bessen mislukt, binnen drie jaar opnieuw aangeplant moeten worden, zoals de Boswet dat voorschrijft. De gemeente Ferwerderadiel overweegt de grond te kopen van Staatsbosbeheer en een recreatieve bestemming aan het bos te geven. Dat sluit aan bij de trailerhelling die op deze locatie al is aangelegd in het kader van verbetering van de Noordelijke Elfstedenroute.

Bron: Friesch Dagblad
Foto: Bram Buruma