Menu
Grou: (0566) 62 15 41 Emmen: (0591) 31 57 65
Expertmeeting

Expertmeeting duurzame inzetbaarheid

expertmeetingIn het achttiende-eeuwse patriciërshuis aan de Prinsessegracht in Den Haag kwamen in de namiddag van 5 februari vijfentwintig betrokken experts samen om te discussiëren over duurzame inzetbaarheid. Onder leiding van directeur-generaal Werk Maarten Camps (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en directeur-generaal Curatieve Zorg Leon van Halder (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bespraken werkgevers, verzekeraars en dienstverleners hoe zij er samen voor kunnen zorgen dat werknemers gezond en gedreven tot hun pensioen kunnen blijven werken.

De belangrijkste conclusies: geef de werknemer nadrukkelijk een eigen rol, stimuleer en faciliteer een gezonde werk- én thuisomgeving en wees zo samen betrokken bij duurzame inzetbaarheid. Die duurzame inzetbaarheid begint volgens de gesprekspartners van de expertmeeting bij preventie. Een gezonde en gemotiveerde werknemer is immers productiever, werkt efficiënter en levert zo een grotere bijdrage aan de opbrengsten in de organisatie. Terwijl de focus voorheen vooral lag op het beter maken van de werknemer die was uitgevallen, realiseren werkgevers zich vandaag de dag dat een gezonde en gemotiveerde werknemer voor twee telt.

Dalend ziekteverzuim

Inzet moet zijn dat werkgevers, verzekeraars en dienstverleners samen nadenken over methodes en programma’s waarin werknemers mede-eigenaar worden van de problemen, uitdagingen en oplossingen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Groen Vitaal Pakket zoals uitgevoerd op de werkvloer bij Snoek Hoveniers met vestigingen in Grou en Nieuw-Dordrecht.  Douwe Snoek, directeur van Snoek Hoveniers en deelnemer aan de expertmeeting: ”We werken samen met re-integratiedienst Fit Verzuimbeheer en De Goudse Verzekeringen. Elke week komt een fysiotherapeut een dagdeel op het bedrijf voor begeleiding en behandeling. Zo kunnen we preventief werken en als een medewerker klachten heeft zijn we er snel bij.” Het ziekteverzuim in zijn bedrijf daalde maar liefst van 1,8% naar 0,8%. (het gemiddelde in de branche is 3,9%.)

Vervolg

Douwe Snoek onderstreept het maatschappelijk belang van de expertmeeting: “Je deelt ervaringen en expertise met elkaar. Het is een belangrijke aanzet om breed in te kunnen zetten op duurzame inzetbaarheid van werknemers. We zullen steeds langer door moeten werken. En dat vraagt om dit soort vernieuwende de oplossingen waarbij samenwerking en eigen verantwoordelijkheid sleutelwoorden zijn.” De expertmeeting zal zeker een vervolg krijgen. Ook zullen de ervaringen van de deelnemers meegenomen worden in het onderzoek van Capgemini naar de rol van collectieve zorg- en inkomensverzekeringscontracten op brancheniveau in het stimuleren van preventie.  Ook zal de bij deze bijeenkomst opgedane kennis door het Ministerie van VWS worden meegenomen in het proces rondom het opstellen van het Nationaal Programma Preventie.