Menu
Grou: (0566) 62 15 41 Emmen: (0591) 31 57 65
Schoolplein

Maken groene schoolpleinen kinderen gezonder?

Is een groen schoolplein beter dan een grijs schoolplein? Wat is het effect van een groen schoolplein? Jolanda Maas onderzoekt de effecten van groene schoolpleinen op de gezondheid en het gedrag van kinderen, zo meldt Bouwpunt Bouwen met Groen op haar website.

SchoolpleinVeel kinderen hebben geen actieve en fitte leefstijl. Minder dan 10% van de basisschoolleerlingen beweegt 30 minuten per dag. Dit terwijl de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen aangeeft dat kinderen elke dag minstens 60 minuten fysiek actief moeten zijn om hun gezondheid te onderhouden. Naast problemen met bewegen zijn er ook steeds meer kinderen met gedrags- en concentratieproblemen. Kan met het vergroenen van de schoolpleinen van basisscholen zowel het gebrek aan bewegen als gedrags- en concentratieproblemen bij kinderen worden aangepakt?

Effecten

Jolanda Maas publiceerde eerder het onderzoek Vitamine G, waaruit naar voren kwam dat groen gezond is. Maar deze conclusie kan niet zonder meer doorgetrokken worden naar groene schoolpleinen. Maas is daarom een nieuw onderzoek gestart naar schoolpleinen. Voor dit onderzoek worden kinderen gevolgd op verschillende groene en grijze schoolpleinen. Daarmee wil zij inzicht krijgen in de effecten van groene schoolpleinen, vergeleken met schoolpleinen zonder groen. Het gaat hierbij om speel- en beweeggedrag maar ook sociaal gedrag, concentratie, welzijn en houding ten opzichte van de natuur. Kinderen worden gevolgd met video, observatie en gps, zodat nauwkeurig in beeld gebracht wordt waar ze zijn en wat ze doen.

Minder gepest

De grote vraag is of groene schoolpleinen kinderen daadwerkelijk meer uitdagen om te bewegen en te spelen. Een actuele vraag want kinderen worden dikker en er zijn meer concentratieproblemen op school. Scholen die al met vergroening bezig zijn doen dit om leerlingen uit te dagen meer en veelzijdiger te bewegen. Ook komen kinderen op een speelse manier in aanraking met de natuur en leren zij hiervan. Uit ervaringen uit de praktijk blijkt al wel de positieve invloed van groene schoolpleinen op leerresultaten en gedrag van kinderen. Ook is de ervaring dat er op een groen schoolplein minder wordt gepest.

Binnenkort worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht.