Menu
Grou: (0566) 62 15 41 Emmen: (0591) 31 57 65
Kinderen Planten Groen Voor N381 S

Schoolkinderen planten nieuw groen voor oud langs N381

kinderen_planten-groen-voor-N381-sZeventien basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 van CBS de Peggebult uit Donkerbroek zorgden er vandaag voor dat de grondwal bij ‘t Hoogezand groen werd. Hiermee maken de kinderen een begin met de compensatie van het bomenverlies ten gevolge van de aanleg en opwaardering van de  N381. De leerlingen kregen hulp van gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouders Jan Henk Veenhouwer en Wietze Kooistra.

Afgelopen maanden werkte Snoek Hoveniers aan de voorbereidingen voor de renovatie  van de N381. Er zijn bomen gekapt langs de huidige N381 vanaf Drachten tot aan het viaduct Nanningaweg bij Oosterwolde ten behoeve van de aanleg en opwaardering van de nieuwe N381. Om het verlies aan bomen binnen het projectgebied te compenseren, wordt er ook veel groen teruggebracht, in totaal bijna zo’n 24.000 bomen. Voor een deel gebeurt dit nu al. Op de locaties waar eerst nog moet worden gewerkt aan de weg, gebeurt dit later.

Samenwerking onderwijs
Onderwijs betrekken is een van de speerpunten van het project N381. Om die reden is het project een samenwerking aangegaan met De Tjongerwerven, een overkoepelende scholenorganisatie waar De Peggebult onderdeel van uitmaakt. De Tjongerwerven wil op hun beurt graag meer aanbod genereren in het onderwijs op het gebied van techniek en wetenschap. In het project N381 komt dit veelvuldig aan bod. Met als resultaat dat kinderen van de verschillende basisscholen worden betrokken in diverse deelprojecten van het project N381. Het groen aanplanten was daar één van.