Menu
Grou: (0566) 62 15 41 Emmen: (0591) 31 57 65
Boomkappen

Snoek Hoveniers doet voorwerk voor de vernieuwde rijksweg N381

 

boomkappen

Komende weken werkt Snoek Hoveniers aan de voorbereidingen voor de renovatie  van de N381 en een andere belangrijke verkeersader in Noord-Nederland. Het Friese deel van de N381 wordt omgevormd van een 80 km/uur weg naar een 100 km/uur weg. De betreffende gebieden moeten rijp gemaakt worden voor de werkzaamheden, daarvoor zullen bomen gekapt worden. Ter compensatie hiervan worden later op andere locaties nieuwe bomen geplant en groenstroken aangelegd.

De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie voor de N381 moeten op 15 maart afgerond zijn. Zo wordt voorkomen dat de vogels niet verstoord worden: hierna begint namelijk het broedseizoen. Later kappen zou daarnaast ook betekenen dat de uitvoeringsplanning voor het werk in het gedrang komt. Na 15 maart wordt gestart met de werkzaamheden voor de omvorming van een 80 km/per uur weg naar een 100 km/per uur weg.

Korte termijn

Bij de gunning is extra gelet op de wijze waarop met de omgeving wordt omgegaan”, aldus Douwe Snoek, directeur van Snoek Hoveniers. “De weggebruikers en omwonenden moeten zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervinden. Ook om die reden moet  het voorwerk binnen een korte termijn gerealiseerd worden. Dat betekent dat wij volgens strakke scenario’s zullen werken. Ook zullen er nachtdiensten gedraaid worden. Het is een stevige klus waar we onze tanden in kunnen zetten.”

Extra groen

Om het verlies aan bomen binnen het projectgebied te compenseren, wordt er veel groen teruggebracht. Bomen worden geplant en groenstroken worden aangelegd. Per saldo is het zo dat er meer beplanting wordt aangebracht dan dat er aan beplanting wordt gekapt. Het aanplanten gebeurt voor een deel komend voorjaar al. Op de locaties waar eerst nog moet worden gewerkt aan de weg, gebeurt dit later.

De voltooiing van de werkzaamheden aan de N381 is gepland op december 2015.