Menu
Grou: (0566) 62 15 41 Emmen: (0591) 31 57 65
Operatie Steenbreek

Snoek Hoveniers steunt Operatie Steenbreek in de strijd tegen verstening

Snoek Hoveniers steunt Operatie Steenbreek met als doel om bedrijven en particulieren enthousiast te maken om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. Snoek Hoveniers draagt onder andere bij door haar brede kennis over onder andere klimaatadaptatie, bescherming van biodiversiteit en het verminderen van de risico’s van wateroverlast en hittestress te delen.

Snoek Hoveniers wil, samen met Operatie Steenbreek en andere aangesloten organisaties, iedereen enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening brengen wij hierbij onder de aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan de merkbare klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent ook minder vogels, insecten en andere dieren. Tijdens hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben – moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.

Samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven delen wij onze kennis en richten wij ons op het veranderen van dit bewustzijn bij burgers en bedrijfsleven met de hoop dat iedereen de eigen leefomgeving gaat vergroenen!