Menu
Grou: (0566) 62 15 41 Emmen: (0591) 31 57 65
Snoek Marker

Snoek Hoveniers werkt aan tweede fase vernieuwde rijksweg N381

SnoekHoveniers-bereidt-renovatie-N381-voorSnoek Hoveniers treft sinds enkele weken de voorbereidingen voor de opwaardering van het Friese deel van de N381. De N381 loopt van Drachten via Donkerbroek, Oosterwolde en Appelscha naar Beilen en Emmen, en loopt van daar af vervolgens naar Duitsland. Het Friese deel van de N381 wordt omgevormd van een 80 km/uur weg naar een 100 km/uur weg. Vorig jaar rond deze tijd vond de eerste fase plaats (traject Drachten-Oosterwolde), inmiddels zit het project in de tweede fase (traject Oosterwolde-Appelscha).

Om het traject bouwrijp te maken voor de wegrenovatie moeten bomen gekapt worden in het Drent-Friese Wold. Dit is bedoeld voor de aanleg van de mantelzoom die zorgt voor een geleidelijke overgang van open gebied (de weg) naar het bos. Na 15 maart wordt op dit traject gestart met de werkzaamheden voor de omvorming van een 80 km/per uur weg naar een 100 km/per uur weg.

Korte termijn
Het is de bedoeling dat de weggebruikers en omwonenden zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervinden. Ook wordt gewerkt onder tijdsdruk omdat de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie voor de N381 op 15 maart afgerond moeten zijn. Dit om te voorkomen dat de vogels niet verstoord worden: hierna begint namelijk het broedseizoen. Directeur Douwe Snoek: “Later kappen zou daarnaast ook betekenen dat de uitvoeringsplanning voor het werk in het gedrang komt. Dat betekent dat wij volgens strakke scenario’s zullen werken. Om die reden draaien we ook weekendddiensten.”

Extra groen
Om het verlies aan bomen binnen het projectgebied te compenseren, wordt er veel groen teruggebracht. Bomen worden geplant en groenstroken worden aangelegd. Per saldo is het zo dat er meer beplanting wordt aangebracht dan dat er aan beplanting wordt gekapt.

De voltooiing van de werkzaamheden aan de N381 is gepland op december 2015.

Kijk voor een fotoreportage van de werkzaamheden op onze Facebookpagina